Hasiči

SDH Horní Lomná

Poděkování patří místnímu Sdružení dobrovolných hasičů za obětavou práci a pomoc v krizových situacích, za rychlé jednání a vstřícnost při řešení mimořádných událostí a v neposlední řadě za reprezentaci naší obce v okrskových kolech soutěží v požárním sportu. Gendrově vyrovnané týmy mužů a žen se účastnily soutěží např. na Písečné, v Mistřovicích u Českého Těšína, Dolní Lomné, Písku, Bukovci, Mostech u Jablunkova a samozřejmě v Horní Lomné. Pohár získaly ženy za 2.místo při účasti na soutěži v Bukovci a muži stanuli na schůdcích vítězů doma v Horní Lomné.

Děkujeme členům SDH za vše, co pro naši obec dělají, doufáme, že v požárním sportu budou dobývat další schůdky vítězů a že se SDH Horní Lomná bude i nadále rozvíjet tak, jako tomu bylo doposud.