10.5.2024 SOJ Návrh závěrečného účtu 2023 včetně všech příloh a zprávy o přezkoumání