10.8.2023 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 7.8.2023