11.12.2023 Zápis a usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva, konaného dne 8.12.2023