12.2.2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení