12.2.2020 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení