12.7.2022 Stanovení počtu členů volební okrskové komise_Jmenování zapisovatele okrskové volební komise