13.10.2022 Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva, konaného dne 12.10.2022