13.10.2022 ZÁPIS A USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konaného dne 12.10.2022