13.10.2022 Zápis a usnesení z Ustavujícího zastupitelstva obce Horní Lomná, konaného dne 12.10.2022