13.9.2021 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise