14.11.2022 Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise