14.8.2020 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice MS kraje