15.12.2020 Dražební vyhláška – elektronická dražba