15.12.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí – Volba prezidenta ČR