15.4.2024 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – volby do Evropského parlamentu