16.12.19-Obecně-závazná-vyhláška-obce-H.-Lomná-č.1_2019-o-místním-poplatku-ze-psů