16.12.19-Obecně-závazná-vyhláška-obce-H.-Lomná-č.5_2019-o-místním-poplatku-za-provoz-systému-schromažďování-sběru-přípravy-třídění-využívání-a-odstraňování-komunálních-odpadů