16.12.19 Obecně závazná vyhláška obce H. Lomná č.5_2019 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů