17.6.2021 Veřejná vyhláška – Oznámení konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 1 územního plánu Horní Lomná