2.2.2024 Veřejná vyhláška – OOP_ Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích