2.6.2023 SOJ Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh