2.6.2023 SOJ Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 včetně všech příloh