21.3. Informace týkající se odpadů podle zákona 541_2020, § 60, odst. 4