21.8.2020 Jmenování zapisovatelem okrskové volební komise