22.11.2022 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.11.2022