22.2.2023 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 2562013 Sb., o katastru nemovitostí a informativní brožury