24.8.2022 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise