25.10.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MS kraje