27.12.2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR