27.8.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise