28.1.2023 Opis výsledku hlasování volby prezidenta ČR