28.3. Seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256_2013 Sb., o katastru nemovitost