29.10.2023 Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného 26.9.2023