29.12.2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – multifunkční automobil