30.3. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Úprava provozu pozemních komunikací