31.3.2021 Veřejná vyhláška ve věci povolení vyjímek ze základních ochranných podmínek