4.10.2023-Opatření-obecné-povahy-dočasné-zavedení-kontrol-hranic-se-Slovenskem