4.10.2023 Opatření obecné povahy – dočasné zavedení kontrol hranic se Slovenskem