5.3.2024 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názevem Změna způsobu užívání kancelářských prostor na byty