6.12.2023 Veřejná vyhláška – oznámení konání opakovaného veřejného projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP