7.11-Veřejná-vyhláška-Ministerstva-zemědělství-opatření-obecné-povahy-1