8.4.2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Volby do Evropského parlamentu