9.2.2023 OOP – Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích