9.8.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise