11.4.19 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků