12.4.19 Jmenování zapisovatele volební okrskové komise