14.6. Oznámení s veřejnou vyhláškou všem vlastníkům lesů