14.8. Mimořádné opatření krajské hygienické stanice MS kraje