6.4.2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství